Panoramik Sokak Görüntüleri Yüz ve Plaka Bulanıklaştırma Projesi

30 Mart

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 400.000 adet görüntünün yüz ve plaka bulanıklaştırma hizmeti, geliştirdiğimiz özel görüntü işleme programı sayesinde 2 ay içerisinde başarıyla tamamlanmıştır.

Siren Performans Yönetim Değerlendirme Sistemi