Siren CMS

ile Tanışın

Siren CMS, üretilen içeriği düzenli ve planlı bir şekilde depolamak için bilgiyi toplama, yönetme ve yayınlama işlevlerini içerir. Web ortamında içerik bir düzen içerisinde sunulması gereken ses, video, grafik, metin vb. birçok farklı yapıdaki veriyi kapsar. Siren CMS bu kadar farklı yapının, kullanılabilirlik, ulaşılabilirlik ve esneklik gibi internet standartlarına uygunluğu garanti eder.

Kısaca SirenCMS kullanıcıların kendi web sayfalarını yönetebilme, güncelleyebilme ve yayınlayabilme imkânı verecek bir içerik yönetim sistemdi. Bu yazılım uygulamasıyla kullanıcılar kişisel ya da kurumsal olarak web sayfalarını çevrimiçi ve mekândan bağımsız olarak tasarlayabilir ve web içeriğini oluşturabilirler.

Siren CMS ile kontrol sizde!

ENTEGRASYON

Kolay ve hızlı entegrasyon sayesinde farklı uygulamalar ile bütünleşme sağlar.

GÜVENLİK

Yetkiler ve roller kullanılarak korunan ve korunmayan alanlar tanımlanabilir.

TEK NOKTADAN YÖNETİM

Sistem tek noktadan yönetilebilir. Yöneticiler bölüm bölüm yönetimi diğer kullanıcılara akatarabilir.

KİŞİSELLEŞTİRME

Sunulan içerik ve uygulamalar kullanıcıların rollerine göre biçimlendirilir.

ARAMA

Eklenen her içerik ve belge otomatik aranabilir. Sonuçlar kişi yetkilerine göre gösterilir.

STANDART

İçerik, uygulamalar ve uygulamalar arası etkileşim bir standart dahilindedir.

İŞ BİRLİĞİ

Kurum içi kullanıcılar ve kurum dışı paydaşlar arasında içerik güvenli bir şekilde paylaşılmaktadır.

İÇERİK YÖNETİMİ

İçeriğin zamanlanması, iş akışı tanımlamaları, sürüm yönetimi ve çoklu dil desteği sunuyoruz.

BELGE YÖNETİMİ

Her türlü belge ve bilgiyi Siren CMS sayesinde paylaşabilirler ve yetkileri dahilinde erişebilirler.

HAZIR UYGULAMALAR

İlan panosu, duyuru, anket, dinamik bilgi formları, telefon defteri, Google uygulamaları, Google haritalar

GÖRSEL BİLEŞENLER

Siren CMS ile sitenin ve içeriğinin tamamem değişip yeni tasarıma aktarılması mümkündür.

Siren Performans Yönetim Değerlendirme Sistemi