DSİ-Su Veritabanı (SVT)

Özel Çözümler

Mevcut Su Veri Tabanı (SVT) uygulamasının yeniden geliştirilmesi,kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanması ve SVT uygulamasının günümüzdeki son teknolojilere uyum sağlamasını sağlamak amacıyla Ulusal Su Bİlgi Sistemi (USBS) kapsamında TÜRKSAT ana yükleniciliğinde yürütülen bu projede Coğrafi Bilgi Sistemi (Geographic Information System - GIS) tabanlı bir web uygulaması geliştirilmiştir.


Ulusal Su Bilgi Sistemi
Ulusal Su Bilgi Sistemi
İşveren : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
Kategori : Özel Çözüm
Tarih : 2016-2018
Durumu : Yayında

Kullanılan Teknolojiler

  • .Net MVC5
  • Entity Framework
  • GIS
  • Esri
  • ArcGIS
  • Oracle DB
  • Telerik
  • HTML5
  • CSS3
  • JQuery

Siren Performans Yönetim Değerlendirme Sistemi